Major Klára
Major KláraTanulmányaim során ismerkedtem meg a mediáció módszerével, amit rendkívül életszerűnek és hihetetlenül eredményesnek találtam.Bővebben
Horváth Ida
Horváth IdaTanárként indultam, az ELTE magyar - pedagógia szakán szereztem első diplomáimat, majd fontosnak éreztem a látókör tágítását, következett a szociológia. Ám a középpontban mindig ott maradt a gyerek, és miután ő soha nem önmagában létezik, az őt körülvevő család.
Bővebben

Családi mediáció

A családi mediációt leggyakrabban párkapcsolati, házassági válságok, válóperes ügyek megoldására alkalmazzák. De – mint ez magából az elnevezésből is kiderül – bármilyen, családtagokat érintő konfliktusos esetben ajánlják. Valóban egyre gyakoribb, hogy a mediátort szülő-gyerek problémák, testvérek, rokonok közötti viszály, vagy örökösödési ügyek megoldásához kérik fel. Régóta húzódó, megoldhatatlannak tűnő történetek ezek, amikor a kommunikáció, a kapcsolat a felek között jórészt megszakadt, ezáltal ügyük patthelyzetbe került. Nem ritka, hogy már perben állnak, amelynek lezárása éppen a mély válság miatt minden érintett érdeke lenne, hiszen a családon belüli konfliktushelyzet megmérgezi és rányomja a bélyegét a mindennapi életre, megakadályozva az érdemi előrelépést.

A felmerült problémák megoldásában a mediáció hatékony, eredményes, hosszútávon működő segítséget képes nyújtani.

Gyakran merül fel a kérdés: hogyan is oldódhatna meg egy kilátástalannak tűnő helyzet rendezése éppen idegenek segítségével, ha maguk az érintettek nem boldogulnak vele?
A válasz a módszerben rejlik.
A két pártatlan mediátor vezetésével a konfliktusban állók azért lesznek képesek megoldást elérni, mert érdemi kommunikációra, ezáltal megegyezésre válnak képessé a folyamat során. A mediáció módszere nem bírál, nem ítélkezik, nem minősít, hanem speciálisan az érintettekre szabott megoldás elérését tartja fő feladatának. A végső, írásba foglalt egyezség kizárólag akkor jön létre, amikor annak minden egyes részletét a felek teljes egyetértésben elfogadják és aláírásukkal hitelesítik. A mediáció segítségével létrejövő megállapodás azért garantáltan működőképes, mert csak az ő szempontjaikat és érdekeiket veszi figyelembe. Emiatt fogják jóval nagyobb arányban is betartani, mint egy bírósági ítéletet, hiszen saját maguk alakították azt a saját igényeikhez, lehetőségeikhez. Ez rendkívüli előny bármilyen peres eljárással szemben, gondoljunk csak a válóperekre. Számos estünk bizonyítja azonban, ha egy házassági válság esetén nem azonnal válóperben gondolkodnának az emberek, hanem igénybe vennék a párkapcsolati mediáció intézményét, akkor legtöbbször el sem jutnának a bíróságig.
A mediációs folyamat jelentősen rövidebb ideig tart és kevesebbe kerül, mint más konfliktusrendezési eljárások.

A mediáció a két féllel külön-külön történő, egyéni beszélgetéssel kezdődik. Amennyiben a kliens ezt igényli, akkor írásbeli meghatalmazásával a mediátor megkeresheti a másik felet, és felajánlja számára a mediációt. Miután mindketten elfogadták a módszert problémájuk megoldására, akkor indulnak el a közös találkozók, amelyeken az érintettek és a két mediátor vesz részt. Egy mediációs ülés időtartama három óra.

Mediáció kizárólag az érintett felek önkéntes beleegyezése alapján lehetséges.

A mediátort titoktartás kötelezi az üléseken elhangzottakkal kapcsolatban.

Mediátori munkát kizárólag az igazságügyért felelős miniszter által regisztrált, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium névjegyzékében szereplő szakember végezhet.